×

เวลาใน เอลโดเรต และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 22:00 ของวันพุธที่ 4 ตุลาคม ใน เอลโดเรต และเป็นเวลา 15:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • เอลโดเรต เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 7 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from เอลโดเรต

นครนิวยอร์ก
7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
UTC
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

เอลโดเรต

นครนิวยอร์ก (-7ชม)

พุธ 22:00พุธ 15:00
พุธ 23:00พุธ 16:00
พฤหัสบดี 00:00พุธ 17:00
พฤหัสบดี 01:00พุธ 18:00
พฤหัสบดี 02:00พุธ 19:00
พฤหัสบดี 03:00พุธ 20:00
พฤหัสบดี 04:00พุธ 21:00
พฤหัสบดี 05:00พุธ 22:00
พฤหัสบดี 06:00พุธ 23:00
พฤหัสบดี 07:00พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 08:00พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 09:00พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 10:00พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 11:00พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 12:00พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 13:00พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 17:00พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 18:00พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 19:00พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 20:00พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 21:00พฤหัสบดี 14:00
พฤหัสบดี 22:00พฤหัสบดี 15:00
พฤหัสบดี 23:00พฤหัสบดี 16:00
ศุกร์ 00:00พฤหัสบดี 17:00
ศุกร์ 01:00พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 02:00พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 03:00พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 04:00พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 05:00พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 06:00พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 07:00ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 08:00ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 09:00ศุกร์ 02:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2023 สัปดาห์ 40