×

เวลาใน เอกวาดอร์ และ นครนิวยอร์ก

  • เอกวาดอร์ (รวม Galapagos Islands) มี 2 time zones โซนเวลาสำหรับเมืองหลวง กีโต ถูกใช้ที่นี่
  • ขณะนี้เป็นเวลา 18:00 ของวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ใน เอกวาดอร์ และเป็นเวลา 19:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • เอกวาดอร์ เวลา ช้ากว่านครนิวยอร์ก 1 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from เอกวาดอร์

นครนิวยอร์ก+1 ชั่วโมง
UTC+5 ชั่วโมง

เอกวาดอร์

นครนิวยอร์ก (+1ชม)

ศุกร์ 18:00ศุกร์ 19:00
ศุกร์ 19:00ศุกร์ 20:00
ศุกร์ 20:00ศุกร์ 21:00
ศุกร์ 21:00ศุกร์ 22:00
ศุกร์ 22:00ศุกร์ 23:00
ศุกร์ 23:00เสาร์ 00:00
เสาร์ 00:00เสาร์ 01:00
เสาร์ 01:00เสาร์ 02:00
เสาร์ 02:00เสาร์ 03:00
เสาร์ 03:00เสาร์ 04:00
เสาร์ 04:00เสาร์ 05:00
เสาร์ 05:00เสาร์ 06:00
เสาร์ 06:00เสาร์ 07:00
เสาร์ 07:00เสาร์ 08:00
เสาร์ 08:00เสาร์ 09:00
เสาร์ 09:00เสาร์ 10:00
เสาร์ 10:00เสาร์ 11:00
เสาร์ 11:00เสาร์ 12:00
เสาร์ 12:00เสาร์ 13:00
เสาร์ 13:00เสาร์ 14:00
เสาร์ 14:00เสาร์ 15:00
เสาร์ 15:00เสาร์ 16:00
เสาร์ 16:00เสาร์ 17:00
เสาร์ 17:00เสาร์ 18:00
เสาร์ 18:00เสาร์ 19:00
เสาร์ 19:00เสาร์ 20:00
เสาร์ 20:00เสาร์ 21:00
เสาร์ 21:00เสาร์ 22:00
เสาร์ 22:00เสาร์ 23:00
เสาร์ 23:00อาทิตย์ 00:00
อาทิตย์ 00:00อาทิตย์ 01:00
อาทิตย์ 01:00อาทิตย์ 02:00
อาทิตย์ 02:00อาทิตย์ 03:00
อาทิตย์ 03:00อาทิตย์ 04:00
อาทิตย์ 04:00อาทิตย์ 05:00
อาทิตย์ 05:00อาทิตย์ 06:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2024 สัปดาห์ 21