×

เวลาใน Chincha Alta และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 01:00 ของวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ใน Chincha Alta และเป็นเวลา 02:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Chincha Alta เวลา ช้ากว่านครนิวยอร์ก 1 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Chincha Alta

นครนิวยอร์ก+1 ชั่วโมง
UTC+5 ชั่วโมง

Chincha Alta

นครนิวยอร์ก (+1ชม)

อาทิตย์ 01:00อาทิตย์ 02:00
อาทิตย์ 02:00อาทิตย์ 03:00
อาทิตย์ 03:00อาทิตย์ 04:00
อาทิตย์ 04:00อาทิตย์ 05:00
อาทิตย์ 05:00อาทิตย์ 06:00
อาทิตย์ 06:00อาทิตย์ 07:00
อาทิตย์ 07:00อาทิตย์ 08:00
อาทิตย์ 08:00อาทิตย์ 09:00
อาทิตย์ 09:00อาทิตย์ 10:00
อาทิตย์ 10:00อาทิตย์ 11:00
อาทิตย์ 11:00อาทิตย์ 12:00
อาทิตย์ 12:00อาทิตย์ 13:00
อาทิตย์ 13:00อาทิตย์ 14:00
อาทิตย์ 14:00อาทิตย์ 15:00
อาทิตย์ 15:00อาทิตย์ 16:00
อาทิตย์ 16:00อาทิตย์ 17:00
อาทิตย์ 17:00อาทิตย์ 18:00
อาทิตย์ 18:00อาทิตย์ 19:00
อาทิตย์ 19:00อาทิตย์ 20:00
อาทิตย์ 20:00อาทิตย์ 21:00
อาทิตย์ 21:00อาทิตย์ 22:00
อาทิตย์ 22:00อาทิตย์ 23:00
อาทิตย์ 23:00จันทร์ 00:00
จันทร์ 00:00จันทร์ 01:00
จันทร์ 01:00จันทร์ 02:00
จันทร์ 02:00จันทร์ 03:00
จันทร์ 03:00จันทร์ 04:00
จันทร์ 04:00จันทร์ 05:00
จันทร์ 05:00จันทร์ 06:00
จันทร์ 06:00จันทร์ 07:00
จันทร์ 07:00จันทร์ 08:00
จันทร์ 08:00จันทร์ 09:00
จันทร์ 09:00จันทร์ 10:00
จันทร์ 10:00จันทร์ 11:00
จันทร์ 11:00จันทร์ 12:00
จันทร์ 12:00จันทร์ 13:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024 สัปดาห์ 20