×

เวลาใน Chimbote และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 18:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ใน Chimbote และเป็นเวลา 19:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Chimbote เวลา ช้ากว่านครนิวยอร์ก 1 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Chimbote

นครนิวยอร์ก+1 ชั่วโมง
UTC+5 ชั่วโมง

Chimbote

นครนิวยอร์ก (+1ชม)

พฤหัสบดี 18:00พฤหัสบดี 19:00
พฤหัสบดี 19:00พฤหัสบดี 20:00
พฤหัสบดี 20:00พฤหัสบดี 21:00
พฤหัสบดี 21:00พฤหัสบดี 22:00
พฤหัสบดี 22:00พฤหัสบดี 23:00
พฤหัสบดี 23:00ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 00:00ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 01:00ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 02:00ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 03:00ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 04:00ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 05:00ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 06:00ศุกร์ 07:00
ศุกร์ 07:00ศุกร์ 08:00
ศุกร์ 08:00ศุกร์ 09:00
ศุกร์ 09:00ศุกร์ 10:00
ศุกร์ 10:00ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 11:00ศุกร์ 12:00
ศุกร์ 12:00ศุกร์ 13:00
ศุกร์ 13:00ศุกร์ 14:00
ศุกร์ 14:00ศุกร์ 15:00
ศุกร์ 15:00ศุกร์ 16:00
ศุกร์ 16:00ศุกร์ 17:00
ศุกร์ 17:00ศุกร์ 18:00
ศุกร์ 18:00ศุกร์ 19:00
ศุกร์ 19:00ศุกร์ 20:00
ศุกร์ 20:00ศุกร์ 21:00
ศุกร์ 21:00ศุกร์ 22:00
ศุกร์ 22:00ศุกร์ 23:00
ศุกร์ 23:00เสาร์ 00:00
เสาร์ 00:00เสาร์ 01:00
เสาร์ 01:00เสาร์ 02:00
เสาร์ 02:00เสาร์ 03:00
เสาร์ 03:00เสาร์ 04:00
เสาร์ 04:00เสาร์ 05:00
เสาร์ 05:00เสาร์ 06:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 22