×

เวลาใน Chiba และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 22:00 ของวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม ใน Chiba และเป็นเวลา 09:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Chiba เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 13 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Chiba

นครนิวยอร์ก
13 ชั่วโมง
13 ชั่วโมง
UTC
9 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง

Chiba

นครนิวยอร์ก (-13ชม)

เสาร์ 22:00เสาร์ 09:00
เสาร์ 23:00เสาร์ 10:00
อาทิตย์ 00:00เสาร์ 11:00
อาทิตย์ 01:00เสาร์ 12:00
อาทิตย์ 02:00เสาร์ 13:00
อาทิตย์ 03:00เสาร์ 14:00
อาทิตย์ 04:00เสาร์ 15:00
อาทิตย์ 05:00เสาร์ 16:00
อาทิตย์ 06:00เสาร์ 17:00
อาทิตย์ 07:00เสาร์ 18:00
อาทิตย์ 08:00เสาร์ 19:00
อาทิตย์ 09:00เสาร์ 20:00
อาทิตย์ 10:00เสาร์ 21:00
อาทิตย์ 11:00เสาร์ 22:00
อาทิตย์ 12:00เสาร์ 23:00
อาทิตย์ 13:00อาทิตย์ 00:00
อาทิตย์ 14:00อาทิตย์ 01:00
อาทิตย์ 15:00อาทิตย์ 02:00
อาทิตย์ 16:00อาทิตย์ 03:00
อาทิตย์ 17:00อาทิตย์ 04:00
อาทิตย์ 18:00อาทิตย์ 05:00
อาทิตย์ 19:00อาทิตย์ 06:00
อาทิตย์ 20:00อาทิตย์ 07:00
อาทิตย์ 21:00อาทิตย์ 08:00
อาทิตย์ 22:00อาทิตย์ 09:00
อาทิตย์ 23:00อาทิตย์ 10:00
จันทร์ 00:00อาทิตย์ 11:00
จันทร์ 01:00อาทิตย์ 12:00
จันทร์ 02:00อาทิตย์ 13:00
จันทร์ 03:00อาทิตย์ 14:00
จันทร์ 04:00อาทิตย์ 15:00
จันทร์ 05:00อาทิตย์ 16:00
จันทร์ 06:00อาทิตย์ 17:00
จันทร์ 07:00อาทิตย์ 18:00
จันทร์ 08:00อาทิตย์ 19:00
จันทร์ 09:00อาทิตย์ 20:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 28