×

เวลาใน Bitkine และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 01:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ใน Bitkine และเป็นเวลา 20:00 ของวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Bitkine เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 5 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Bitkine

นครนิวยอร์ก
5 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
UTC
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

Bitkine

นครนิวยอร์ก (-5ชม)

พฤหัสบดี 01:00พุธ 20:00
พฤหัสบดี 02:00พุธ 21:00
พฤหัสบดี 03:00พุธ 22:00
พฤหัสบดี 04:00พุธ 23:00
พฤหัสบดี 05:00พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 06:00พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 07:00พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 08:00พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 09:00พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 10:00พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 11:00พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 12:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 13:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 17:00พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 18:00พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 19:00พฤหัสบดี 14:00
พฤหัสบดี 20:00พฤหัสบดี 15:00
พฤหัสบดี 21:00พฤหัสบดี 16:00
พฤหัสบดี 22:00พฤหัสบดี 17:00
พฤหัสบดี 23:00พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 00:00พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 01:00พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 02:00พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 03:00พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 04:00พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 05:00ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 06:00ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 07:00ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 08:00ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 09:00ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 10:00ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 11:00ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 12:00ศุกร์ 07:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 สัปดาห์ 25