×

เวลาใน Bhopal และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 23:30 ของวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ใน Bhopal และเป็นเวลา 14:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Bhopal เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 9 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Bhopal

นครนิวยอร์ก
9.5 ชั่วโมง
9.5 ชั่วโมง
UTC
5.5 ชั่วโมง
5.5 ชั่วโมง

Bhopal

นครนิวยอร์ก (-9ชม30นาที)

ศุกร์ 23:30ศุกร์ 14:00
เสาร์ 00:30ศุกร์ 15:00
เสาร์ 01:30ศุกร์ 16:00
เสาร์ 02:30ศุกร์ 17:00
เสาร์ 03:30ศุกร์ 18:00
เสาร์ 04:30ศุกร์ 19:00
เสาร์ 05:30ศุกร์ 20:00
เสาร์ 06:30ศุกร์ 21:00
เสาร์ 07:30ศุกร์ 22:00
เสาร์ 08:30ศุกร์ 23:00
เสาร์ 09:30เสาร์ 00:00
เสาร์ 10:30เสาร์ 01:00
เสาร์ 11:30เสาร์ 02:00
เสาร์ 12:30เสาร์ 03:00
เสาร์ 13:30เสาร์ 04:00
เสาร์ 14:30เสาร์ 05:00
เสาร์ 15:30เสาร์ 06:00
เสาร์ 16:30เสาร์ 07:00
เสาร์ 17:30เสาร์ 08:00
เสาร์ 18:30เสาร์ 09:00
เสาร์ 19:30เสาร์ 10:00
เสาร์ 20:30เสาร์ 11:00
เสาร์ 21:30เสาร์ 12:00
เสาร์ 22:30เสาร์ 13:00
เสาร์ 23:30เสาร์ 14:00
อาทิตย์ 00:30เสาร์ 15:00
อาทิตย์ 01:30เสาร์ 16:00
อาทิตย์ 02:30เสาร์ 17:00
อาทิตย์ 03:30เสาร์ 18:00
อาทิตย์ 04:30เสาร์ 19:00
อาทิตย์ 05:30เสาร์ 20:00
อาทิตย์ 06:30เสาร์ 21:00
อาทิตย์ 07:30เสาร์ 22:00
อาทิตย์ 08:30เสาร์ 23:00
อาทิตย์ 09:30อาทิตย์ 00:00
อาทิตย์ 10:30อาทิตย์ 01:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 22