×

เวลาใน Bandraboua และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 08:00 ของวันพุธที่ 19 มิถุนายน ใน Bandraboua และเป็นเวลา 01:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Bandraboua เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 7 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Bandraboua

นครนิวยอร์ก
7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
UTC
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

Bandraboua

นครนิวยอร์ก (-7ชม)

พุธ 08:00พุธ 01:00
พุธ 09:00พุธ 02:00
พุธ 10:00พุธ 03:00
พุธ 11:00พุธ 04:00
พุธ 12:00พุธ 05:00
พุธ 13:00พุธ 06:00
พุธ 14:00พุธ 07:00
พุธ 15:00พุธ 08:00
พุธ 16:00พุธ 09:00
พุธ 17:00พุธ 10:00
พุธ 18:00พุธ 11:00
พุธ 19:00พุธ 12:00
พุธ 20:00พุธ 13:00
พุธ 21:00พุธ 14:00
พุธ 22:00พุธ 15:00
พุธ 23:00พุธ 16:00
พฤหัสบดี 00:00พุธ 17:00
พฤหัสบดี 01:00พุธ 18:00
พฤหัสบดี 02:00พุธ 19:00
พฤหัสบดี 03:00พุธ 20:00
พฤหัสบดี 04:00พุธ 21:00
พฤหัสบดี 05:00พุธ 22:00
พฤหัสบดี 06:00พุธ 23:00
พฤหัสบดี 07:00พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 08:00พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 09:00พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 10:00พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 11:00พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 12:00พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 13:00พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 17:00พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 18:00พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 19:00พฤหัสบดี 12:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 สัปดาห์ 25