×

เวลาใน บันดาร์อาเจะห์ และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 04:00 ของวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน ใน บันดาร์อาเจะห์ และเป็นเวลา 17:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2023 ใน นครนิวยอร์ก.
  • บันดาร์อาเจะห์ เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 11 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from บันดาร์อาเจะห์

นครนิวยอร์ก
11 ชั่วโมง
11 ชั่วโมง
UTC
7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง

บันดาร์อาเจะห์

นครนิวยอร์ก (-11ชม)

ศุกร์ 04:00พฤหัสบดี 17:00
ศุกร์ 05:00พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 06:00พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 07:00พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 08:00พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 09:00พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 10:00พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 11:00ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 12:00ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 13:00ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 14:00ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 15:00ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 16:00ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 17:00ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 18:00ศุกร์ 07:00
ศุกร์ 19:00ศุกร์ 08:00
ศุกร์ 20:00ศุกร์ 09:00
ศุกร์ 21:00ศุกร์ 10:00
ศุกร์ 22:00ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 23:00ศุกร์ 12:00
เสาร์ 00:00ศุกร์ 13:00
เสาร์ 01:00ศุกร์ 14:00
เสาร์ 02:00ศุกร์ 15:00
เสาร์ 03:00ศุกร์ 16:00
เสาร์ 04:00ศุกร์ 17:00
เสาร์ 05:00ศุกร์ 18:00
เสาร์ 06:00ศุกร์ 19:00
เสาร์ 07:00ศุกร์ 20:00
เสาร์ 08:00ศุกร์ 21:00
เสาร์ 09:00ศุกร์ 22:00
เสาร์ 10:00ศุกร์ 23:00
เสาร์ 11:00เสาร์ 00:00
เสาร์ 12:00เสาร์ 01:00
เสาร์ 13:00เสาร์ 02:00
เสาร์ 14:00เสาร์ 03:00
เสาร์ 15:00เสาร์ 04:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 23