×

เวลาใน Balkh และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 03:30 ของวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ใน Balkh และเป็นเวลา 19:00 ของวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Balkh เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 8 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Balkh

นครนิวยอร์ก
8.5 ชั่วโมง
8.5 ชั่วโมง
UTC
4.5 ชั่วโมง
4.5 ชั่วโมง

Balkh

นครนิวยอร์ก (-8ชม30นาที)

อาทิตย์ 03:30เสาร์ 19:00
อาทิตย์ 04:30เสาร์ 20:00
อาทิตย์ 05:30เสาร์ 21:00
อาทิตย์ 06:30เสาร์ 22:00
อาทิตย์ 07:30เสาร์ 23:00
อาทิตย์ 08:30อาทิตย์ 00:00
อาทิตย์ 09:30อาทิตย์ 01:00
อาทิตย์ 10:30อาทิตย์ 02:00
อาทิตย์ 11:30อาทิตย์ 03:00
อาทิตย์ 12:30อาทิตย์ 04:00
อาทิตย์ 13:30อาทิตย์ 05:00
อาทิตย์ 14:30อาทิตย์ 06:00
อาทิตย์ 15:30อาทิตย์ 07:00
อาทิตย์ 16:30อาทิตย์ 08:00
อาทิตย์ 17:30อาทิตย์ 09:00
อาทิตย์ 18:30อาทิตย์ 10:00
อาทิตย์ 19:30อาทิตย์ 11:00
อาทิตย์ 20:30อาทิตย์ 12:00
อาทิตย์ 21:30อาทิตย์ 13:00
อาทิตย์ 22:30อาทิตย์ 14:00
อาทิตย์ 23:30อาทิตย์ 15:00
จันทร์ 00:30อาทิตย์ 16:00
จันทร์ 01:30อาทิตย์ 17:00
จันทร์ 02:30อาทิตย์ 18:00
จันทร์ 03:30อาทิตย์ 19:00
จันทร์ 04:30อาทิตย์ 20:00
จันทร์ 05:30อาทิตย์ 21:00
จันทร์ 06:30อาทิตย์ 22:00
จันทร์ 07:30อาทิตย์ 23:00
จันทร์ 08:30จันทร์ 00:00
จันทร์ 09:30จันทร์ 01:00
จันทร์ 10:30จันทร์ 02:00
จันทร์ 11:30จันทร์ 03:00
จันทร์ 12:30จันทร์ 04:00
จันทร์ 13:30จันทร์ 05:00
จันทร์ 14:30จันทร์ 06:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ 21