×
×

Note: Moscow Time is observed in parts of Luhansk and Donetsk controlled by Russia. Our database may not be accurate along the borderline of these regions.

Ժամանակը` Makiivka և New York

  • Երբ ժամը 13:00 Երկուշաբթի, Հուլիս 22 էր Makiivkaում, 06:00 New Yorkում.
  • Makiivka -ը 7 ժամ New Yorkից առաջ է.
  • Սեղմեք աղյուսակի ցանկացած ժամանակին՝ բացելու և համօգտագործելու իրադարձության ժամի էջը

Ժամային տարբերություն Makiivka-ից

New York
7 ժամ
7 ժամ
UTC
3 ժամ
3 ժամ

Makiivka

New York (-7ժ)

Երկուշաբթի 13:00Երկուշաբթի 06:00
Երկուշաբթի 14:00Երկուշաբթի 07:00
Երկուշաբթի 15:00Երկուշաբթի 08:00
Երկուշաբթի 16:00Երկուշաբթի 09:00
Երկուշաբթի 17:00Երկուշաբթի 10:00
Երկուշաբթի 18:00Երկուշաբթի 11:00
Երկուշաբթի 19:00Երկուշաբթի 12:00
Երկուշաբթի 20:00Երկուշաբթի 13:00
Երկուշաբթի 21:00Երկուշաբթի 14:00
Երկուշաբթի 22:00Երկուշաբթի 15:00
Երկուշաբթի 23:00Երկուշաբթի 16:00
Երեքշաբթի 00:00Երկուշաբթի 17:00
Երեքշաբթի 01:00Երկուշաբթի 18:00
Երեքշաբթի 02:00Երկուշաբթի 19:00
Երեքշաբթի 03:00Երկուշաբթի 20:00
Երեքշաբթի 04:00Երկուշաբթի 21:00
Երեքշաբթի 05:00Երկուշաբթի 22:00
Երեքշաբթի 06:00Երկուշաբթի 23:00
Երեքշաբթի 07:00Երեքշաբթի 00:00
Երեքշաբթի 08:00Երեքշաբթի 01:00
Երեքշաբթի 09:00Երեքշաբթի 02:00
Երեքշաբթի 10:00Երեքշաբթի 03:00
Երեքշաբթի 11:00Երեքշաբթի 04:00
Երեքշաբթի 12:00Երեքշաբթի 05:00
Երեքշաբթի 13:00Երեքշաբթի 06:00
Երեքշաբթի 14:00Երեքշաբթի 07:00
Երեքշաբթի 15:00Երեքշաբթի 08:00
Երեքշաբթի 16:00Երեքշաբթի 09:00
Երեքշաբթի 17:00Երեքշաբթի 10:00
Երեքշաբթի 18:00Երեքշաբթի 11:00
Երեքշաբթի 19:00Երեքշաբթի 12:00
Երեքշաբթի 20:00Երեքշաբթի 13:00
Երեքշաբթի 21:00Երեքշաբթի 14:00
Երեքշաբթի 22:00Երեքշաբթի 15:00
Երեքշաբթի 23:00Երեքշաբթի 16:00
Չորեքշաբթի 00:00Երեքշաբթի 17:00

Կրկին համեմատե

 
 
Երկուշաբթի, Հուլիս 22, 2024, 30-րդ շաբաթ