×

Ժամանակը` Holetown և New York

  • Holetown ժամը նույնն է ինչպես և New Yorkում.
  • Սեղմեք աղյուսակի ցանկացած ժամանակին՝ բացելու և համօգտագործելու իրադարձության ժամի էջը

Ժամային տարբերություն Holetown-ից

New York0
UTC+4 ժամ

Holetown

New York (+0ժ)

Հինգշաբթի 10:00Հինգշաբթի 10:00
Հինգշաբթի 11:00Հինգշաբթի 11:00
Հինգշաբթի 12:00Հինգշաբթի 12:00
Հինգշաբթի 13:00Հինգշաբթի 13:00
Հինգշաբթի 14:00Հինգշաբթի 14:00
Հինգշաբթի 15:00Հինգշաբթի 15:00
Հինգշաբթի 16:00Հինգշաբթի 16:00
Հինգշաբթի 17:00Հինգշաբթի 17:00
Հինգշաբթի 18:00Հինգշաբթի 18:00
Հինգշաբթի 19:00Հինգշաբթի 19:00
Հինգշաբթի 20:00Հինգշաբթի 20:00
Հինգշաբթի 21:00Հինգշաբթի 21:00
Հինգշաբթի 22:00Հինգշաբթի 22:00
Հինգշաբթի 23:00Հինգշաբթի 23:00
Ուրբաթ 00:00Ուրբաթ 00:00
Ուրբաթ 01:00Ուրբաթ 01:00
Ուրբաթ 02:00Ուրբաթ 02:00
Ուրբաթ 03:00Ուրբաթ 03:00
Ուրբաթ 04:00Ուրբաթ 04:00
Ուրբաթ 05:00Ուրբաթ 05:00
Ուրբաթ 06:00Ուրբաթ 06:00
Ուրբաթ 07:00Ուրբաթ 07:00
Ուրբաթ 08:00Ուրբաթ 08:00
Ուրբաթ 09:00Ուրբաթ 09:00
Ուրբաթ 10:00Ուրբաթ 10:00
Ուրբաթ 11:00Ուրբաթ 11:00
Ուրբաթ 12:00Ուրբաթ 12:00
Ուրբաթ 13:00Ուրբաթ 13:00
Ուրբաթ 14:00Ուրբաթ 14:00
Ուրբաթ 15:00Ուրբաթ 15:00
Ուրբաթ 16:00Ուրբաթ 16:00
Ուրբաթ 17:00Ուրբաթ 17:00
Ուրբաթ 18:00Ուրբաթ 18:00
Ուրբաթ 19:00Ուրբաթ 19:00
Ուրբաթ 20:00Ուրբաթ 20:00
Ուրբաթ 21:00Ուրբաթ 21:00

Կրկին համեմատե

 
 
Հինգշաբթի, Հունիս 20, 2024, 25-րդ շաբաթ